Harmonogram zawodów

  • Drukuj

 

 

Harmonogram startów w Mistrzostwach Polski

Polskiej Unii

Trójboju Siłowego Zalesie

 

 

03.10.2020 r. ( sobota ) 

PL (Trójbój) Squat -  godz. 9.00

  I    grupa                           T13-15     T16-17   T- 18-19

  II   grupa                            J23

 III  grupa  Kobiety            wszystkie grupy wiekowe i wagowe

 

PL (Trójbój ) Benchpress

 I  grupa                            T13 -15   T-16-17  T-18-19

 II   grupa                           J23

 III  grupa   Kobiety         wszystkie grupy wiekowe i wagowe

 

PL (Trójbój) Deadlift

I    grupa                        T  15-15   T 16-17    T 18-19

II   grupa                        J23

III  grupa  Kobiety           wszystkie grupy wiekowe i wagowe

 

 Benchpress E –Q  - wszyscy 

 

 

Wręczenie  medali i pucharów od T-13- J23 w PL (Trójboju) oraz Benchpress E-Q odbędzie się w trakcie trwania mistrzostw około 60 minut po Benchpress E –Q.  

 

PL( Trójbój) Squat

I grupa Open                 67,5 kg- 82,5 kg

II grupa Masters             wszyscy

III grupa Open               90 kg  -100 kg

IV grupa Open               110 kg -  +140 kg 

 

Benchperss PL

I grupa Open                 67,5 kg -82,5 kg

II grupa Masters             wszyscy

III grupa Open               90 kg- 100 kg

IV grupa Open               110kg - +140kg

 

PL (Trójbój) Deadlift

I grupa Open                 67,5 kg -82,5 kg

II grupa Masters             wszyscy

III grupa Open               90 kg- 100 kg

IV grupa Open               110kg - +140kg

 

Po każdej grupie wiekowej około 30 minut wręczenie medali i pucharów w trójboju.

 

 


 

Harmonogram Mistrzostw Polski

Polskiej Unii Trójboju Siłowego Zalesie

 

04.10.2020 ( niedziela)

Oficjalne otwarcie godz. 12.00

 

Przysiady – godz. 09.00

I grupa Kobiety                       T 13 do J23 + Masters wszyscy

II grupa Men Open

 

Benchpress

I grupa                 T13-15  T 16-17

II grupa                T 18-19

III grupa               J 23

IV grupa               Kobiety wszystkie kategorie wiekowe i wagowe

V grupa                 Men  O       60 kg-90 kg

VI grupa                Men   M    60 kg - 90 kg

VI grupa                Men  M     100 kg - +140 kg

VII grupa               Men  O      100 kg – 110 kg

VIII grupa              Men   O     125 kg –  +140 kg

 

Benchpress Monster    -  wszyscy

Wręczenie  medali i pucharów Benchpress około 60 minut po skończonej grupie wiekowej  (w czasie trwania zawodów).

Deadlift

I grupa                 Kobiety wszystkie grupy wiekowe i wagowe

II grupa                Men M   wszyscy

III grupa               Men  T 13 do J 23 – wszyscy

IV grupa               Men  O  60 kg- 100 kg

V grupa                Men  O 110 kg - +140 kg

 

 

Wręczenie medali i pucharów około godziny po zakończonym starcie w Deadlift.