Modlitwy do Matki Bożej Horbowskiej

Modlitwa do Matki Bożej Horbowskiej, Niebieskiej Lekarki i Pocieszycielki Strapionych

Matko Najświętsza czczona od wieków w tym cudownym wizerunku jako Pocieszycielka Strapionych i Niebieska Lekarka. Pomnij o Matko nasza, że od wieków lud podlaski przychodził do Ciebie, a Ty umacniałaś go w latach próby i prześladowań za wiarę. Ty dzieliłaś bolesny los i wygnanie mieszkańców tej ziemi. Przyjmij naszą pokorną i pełną zaufania modlitwę. Uproś zdrowie chorym, radość smutnym, pokój serca przeżywającym duchowe udręki. Niech nikt, kto wpatrzony w Twe Matczyne oblicze przedstawia Ci swe potrzeby, nie odejdzie od Ciebie z pustymi rękoma. Amen

Krótka nowenna do Matki Bożej Horbowskiej, Niebieskiej Lekarki i Pocieszycielki Strapionych

Pani Horbowska, Niebieska Lekarko, Matko Zbawiciela naszego, udziel nam potrzebnych łask, abyśmy wiernie szli za Twoim Synem Jezusem Chrystusem i aby nic nas nie odłączyło od Jego miłości.
Zdrowaś Maryjo...
Pani Horbowska - módl się za nami

Pani Horbowska, Niebieska Lekarko, która litościwie wysłuchujesz próśb i skarg naszych, uproś nam u Jezusa łaskę cierpliwego znoszenia cierpień i trudów życia i pozwól abyśmy zrozumieli jak wielki skarb mądrości i dobra jest w nich ukryty. 
Zdrowaś Maryjo...
Niebieska Lekarko - módl się za nami

Pani Horbowska, Matko nasza i Orędowniczko, Pocieszycielko strapionych i zdrowie chorych, wyjednaj nam u Syna Twego łaskę zdrowia i wzmocnij nasze siły, abyśmy wiernie wypełniali nasze codzienne obowiązki.
Zdrowaś Maryjo...
Pocieszycielko strapionych - módl się za nami
Pod Twoją obronę...

Litania do Matki Bożej Horbowskiej, Niebieskiej Lekarki i Pocieszycielki Strapionych

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże
Duchu Święty Boże
Świata Trójco Jedyny Boże 
Święta Maryjo - bądź pozdrowiona.
Córko Boga Ojca
Matko Syna Bożego
Oblubienico Ducha Świętego
Pani Horbowska, wspaniały darze Boga
Pani Horbowska, jasny promieniu naszej ziemi
Pani Horbowska, wierna mistrzyni dziejów
Pani Horbowska, pewna orędowniczko u Boga
Pani Horbowska, jednocząca nas przy Synu
Pani Horbowska, cierpliwie lud swój miłująca
Pani Horbowska, łagodna i bardzo łaskawa 
Matko nasza najlepsza - módl się za nami.
Matko nasza, Lekarko niebieska
Matko nasza, Nadziejo chorych i strapionych
Matko nasza, Pociecho smutnych i zawiedzionych
Matko nasza, Opoko niewinnych i skrzywdzonych
Matko nasza, Ostojo pokornych i cichych
Matko nasza, Zwiastunko Bożego pokoju
Matko nasza, Mistrzyni budujących jedność
Matko nasza, Porcie ginących grzeszników
Matko nasza, Męstwo cierpiących i prześladowanych
Matko nasza, Nauczycielko miłości Kościoła
Matko nasza, Patronko rodzin broniących krzyża 
Abyśmy wiernie Synowi Twojemu służyli - uproś nam Horbowska Pani.
Abyśmy pilnie naśladowali Jezusa w pełnieniu woli Ojca
Abyśmy wytrwale objawiali miłość Boga wszystkim ludziom
Abyśmy świadomie nie zasmucali Ducha Bożego
Abyśmy mężnie trwali w wyznawaniu wiary świętej
Abyśmy zawsze byli otwarci na miłość Boga
Abyśmy ciągle wzrastali w miłości braterskiej
Abyśmy troskliwie szukali zgody w naszych rodzinach
Abyśmy szczerze troszczyli się o wieczne zbawienie
Abyśmy gorliwie korzystali z sakramentów świętych
Abyśmy odważnie bronili innych przed zgorszeniem 
Tym, którzy oddalili się od Boga - okaż miłosierdzie swoje.
Tym, którzy odrzucili Boże przykazania
Tym, którzy wzgardzili miłością Boga
Tym, którzy służą kłamstwu
Tym, którzy narażają wiarę świętą
Tym, którzy nie chcą przebaczyć bliźnim
Tym, którzy nie byli dawno u spowiedzi świętej
Tym, którzy wprowadzają innych na drogi grzechu
Tym, którzy skłócają całe rodziny
Tym, którzy nie myślą o sądzie Bożym
Tym, którzy zamazują Boży obraz w sobie 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami. 
P: Módl się za nami Pani Horbowska
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 
Módlmy się:
Boże bogaty w miłosierdzie, Ty przez wstawiennictwo naszej Matki Najmilszej, Niebieskiej Lekarki i Pocieszycielki strapionych, okazujesz nam swoją dobroć i miłość. Pokornie Cię prosimy, abyśmy za Jej przyczyną cieszyli się zdrowiem duszy i ciała, a przyjmując Jezusa Chrystusa - Lekarstwo dane od Ojca, mogli trwać w jedności z braćmi na ziemi, a kiedyś w niebie przeżywali komunię wieczną, gdzie Chrystus będzie wszystkim we wszystkich.
Który żyje i króluje na wieki wieków.
W: Amen