Pieśni do Matki Bożej Horbowskiej

PIEŚŃ DO MATKI BOŻEJ HORBOWSKIEJ

(tekst: AMDG muzyka: Paweł Czyżewski)

Błogosław Matko swej horbowskiej ziemi
tak przebogatej w cierpienia, łzy.
Przed Twój cudowny obraz idziemy,
jak przed wiekami przodkowie szli.

Nasi ojcowie przez wieki całe,
Boga sławili przed obrazem tym.
Ty im dawałaś siłę i wiarę,
by mogli wytrwać przy Synu Twym.

Ty nas obdarzasz łaskami swymi,
leczysz choroby, koisz ból.
I błogosławisz tej naszej ziemi,
widząc Twych dzieci trud i znój.

Błogosław Matko naszym rodzinom,
ojcom i matkom dać siłę chciej.
Oddal rozpacze, zapalaj miłość,
dzieci i starców w opiece miej.

Tych co przybyli w pielgrzymim trudzie,
też racz wysłuchać w dobroci Twej.
Podaj im rękę  - nadziei strumień
i łaski zdroje na nich zlej.

O HORBOWSKA NASZA PANI

(słowa i muzyka O. Stanisław Wódz OMI)

Gdzie doliną rzeka Krzna, przez stulecia toczy wody.
Jest historia piękna ta, Bóg zaprosił nas na gody.
Jan Horbowski kościół wzniósł, był to już szesnasty wiek.
Dla Maryi piękny tron przygotował właśnie on.

Refren: O Horbowska nasza Pani,
Tyś Lekarką z nieba dana.
Twym lekarstwem Jezus Chrystus
O Maryjo, witaj nam.

Gdy potopu groźny, nurt przez Podlasie się przetaczał,
popłynęły z oczu łzy, Matko! otocz nas opieką.
Obraz Twój nietknięty był, bo Bóg pieczę nad nim miał.
Lud wśród lasów ukrył się, kościół zbezszczeszczony był.

Ref...

Gdy powstania przyszedł czas, ku wolności serca biły.
Czas niewoli - straszny czas, Matko! utwierdź w nas nadzieję!
Płynie Męczenników krew w Pratulinie i Drelowie,
Sztandar Krzyża jasno lśni - świat się o tym kiedyś dowie.

Ref...

Do Drelowa, Pratulina, Kłoda szybko się dołączy.
Jedność wiary i kościoła - oto co ich wszystkich łączy.
Koniuszewski z domem swym, śpiewem żegna swą zagrodę.
Pożar trawi jego trud, on u Boga ma nagrodę.

Ref...

Gdy wolności nastał świt, znów radością serca biły.
Wróci Polska, wróci krzyż, wróci Matka do swych dzieci.
Ksiądz Szyszkowski zabrał Ją do Lublina, dom otworzył.
Poszła też w katedry próg, biskup, kapłan, lud się korzył.

Ref...

Był kwietniowy piękny dzień, przyszły dzieci do swej Matki.
Wróć Maryjo, do nas wróć - Horbów czeka tron gotowy.
Wicedziekan Sidor wpierw, za nim wielkie morze głów.
I z Horbowa idzie lud, łzami wita Cię bez słów.

Ref...

Przed obrazem Matki Tej, ojciec z matką kornie klęczą.
Dziecku zdrowie wrócić chciej, Matko uzdrów! Matko ratuj!
Kapłan ze Mszą wchodzi w ból, do niebiosów łzy kieruje.
Noc cudowną staje się - Gruza zdrowie w nogach czuje.

Ref...

Dziś dwudziesty pierwszy wiek, idą burze przez świat cały.
Bądź Maryjo pośród nas - Twojej łaski nam potrzeba.
Jezus Chrystus Królem jest ludzkich dziejów, ludzkich sumień.
Nim umacniaj Matko nas! Prowadź wszystkich nas do nieba.

Ref...

500 LAT Z HORBOWSKĄ PANIĄ
(tekst: Anna Sygieniewicz, muzyka: Krzysztof Olesiejuk)

Jest na wschodzie takie małe miejsce,
co Horbowem nazywane jest.
Tam Maryja, Niebieska Lekarka
wysłucha ciebie i uzdrowi cię.

Ref.: Pięćset lat Maryjo z nami jesteś,
Pięćset lat w Horbowie masz swój tron,
Jan Horbowski Tobie wybudował,
byś darzyła nas opieką swą. /2x

Tyś w Horbowie miejsce swe wybrała,
przodkowie nasi Cię czcili od lat.
Chcemy także wytrwać w obietnicy,
że będziemy przy Tobie zawsze trwać.

Ref.:

Łaskawa Pani, nasza Maryjo,
za Twe łaski dziękujemy Ci.
Przyrzekamy Tobie Matuchno,
Jezusowi wiernymi zawsze być.