Nabożeństwa majowe w naszej parafii

Zapraszamy na Nabożeństwa majowe codziennie po Mszy Św. o godz. 17.00 w kościele w Horbowie oraz po Mszy Św. o godz. 18.00 w kaplicy w Zalesiu.

Bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy, by śpiewać i modlić się razem. Zachęcamy do odmawiania nabożeństwa majowego w kościele, przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach. Wezwaniami Litanii Loretańskiej i pieśniami maryjnymi chwalmy Niepokalaną Matkę Chrystusa. 
"I znowu nadszedł maj (...), a my pośpieszmy do świątyń, przed obraz czy figurę Bogurodzicy. Przyszliśmy, bo zda się jakaś siła niewidzialna przyciąga nas tutaj w każdym maju. Jakiś dziecinny instynkt rozrzewnionego serca i nieutulonej tęsknoty za dobrocią Matki karze nam śpiewać owe przepiękne wezwania Litanii Loretańskiej, w której słowach może się weselić i wypłakać nasza skołatana ziemskim wygnaniem dusza; może się ukorzyć, widząc swą nicość i natchnąć nadzieją lepszego jutra i przyznać, iż pod urokiem tego nabożeństwa jakoś nam lżej na duszy, jakoś lepiej się czujemy, jakoś umniejszają się codzienne troski".

Ojciec Izydor H. Koźbiał "Modlitewnik błagań"