"Uratuj życie poczętemu"- Dzień Świętości Życia w Parafii Horbów

Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny łączy się w Polsce z obchodami „Dnia Świętości Życia”, ustanowionego przez Episkopat Polski w 1998 r. 

W naszej parafii w niedzielę 26 marca 2017r. po Mszy Św. o godz. 10.00 schola parafialna przygotowała krótkie rozważanie pod hasłem "Uratuj życie poczętemu".

W tym dniu dniu możemy podjąć „Duchową Adopcje Dziecka Poczętego” w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. 

Duchowa Adopcja trwa tyle 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Osoba decydująca się na adopcję duchową nie wie, kim jest „jej” dziecko, jego imię zna tylko Bóg. 

Duchową Adopcję może podjąć każdy - nawet osoby żyjące w związkach niesakramentalnych czy rozwiedzeni. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców. Duchową Adopcję można podejmować wielokrotnie, pod warunkiem wypełniania poprzednich zobowiązań. Nie można adoptować więcej niż jedno dziecko, bo Duchowa Adopcja dotyczy tylko jednej istoty ludzkiej. Dzieło Duchowej Adopcji przerywa długa przerwa w modlitwie - miesiąc, dwa. Wówczas należy ponowić przyrzeczenie i starać się go dotrzymywać. 

Codzienna modlitwa w intencji dziecka i jego rodziców:
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen. 

Niech dla nas zachętą do podjęcia Duchowej Adopcji będą słowa samego Jezusa Chrystusa:
„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili” (Mt 25,-40).