Wielki Post w Parafii Horbów

Nabożeństwa odprawiane w Wielkim Poście: Droga Krzyżowa - środa o godz. 18.00 (kaplica w Zalesiu), piątek o godz. 16.00 (kościół w Horbowie), Gorzkie Żale - niedziela po Mszy św. o godz. 10.00

"Wielki Post jest czasem sprzyjającym odnowieniu siebie w spotkaniu z Chrystusem żyjącym w Jego Słowie, w sakramentach i w bliźnim. Módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy uczestnicząc w zwycięstwie Chrystusa umieli otworzyć nasze drzwi dla osób słabych i ubogich. Wówczas będziemy mogli w pełni żyć i świadczyć o radości paschalnej". (Z orędzia Papieża Franciszka na Wielki Post 2017)