Zmarł ks. kan. Zdzisław Zielonka proboszcz Parafii w Horbowie w latach 1973-1982

W sobotę, 19 listopada, w wieku 85 lat zmarł ks. kan. Zdzisław Zielonka, emerytowany kapłan diecezji siedleckiej, były kapelan szpitala w Parczewie. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w środę, 23 listopada, w bazylice pw. Jana Chrzciciela w Parczewie. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył biskup siedlecki Kazimierz Gurda. Po Mszy św. doczesne szczątki zmarłego zostały złożone na cmentarzu parafialnym. W pogrzebie uczestniczyła delegacja z Parafii Horbów wraz z proboszczem ks. Józefem Nikoniukiem.

Ksiądz kan. Zdzisław Zielonka (1931-2016)

Urodził się 12 października 1931 r. w miejscowości Kolonia Łazy (parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie). Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Łukowie, otrzymując świadectwo dojrzałości w 1951 r. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach, skąd po dwóch latach studiów (1951-1953) przeniósł się do seminarium księży saletynów. Po roku wystąpił z niego i podjął pracę zawodową; odbył zasadniczą służbę wojskową, pracując w kopalni w latach 1954-1955.

Ukończył kursy katechetyczne w Kielcach oraz Liceum Pedagogiczne i pracował jako katecheta w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie. Ponownie został przyjęty do seminarium duchownego w Siedlcach. Po odbyciu studiów z rąk bp. Ignacego Świrskiego otrzymał święcenia kapłańskie 12 czerwca 1965 r. w katedrze siedleckiej. Jako wikariusz pracował w parafiach: Sadowne (1965-1967), Łosice (1967-1969), Sterdyń (1969-1970), Terespol (1970-1972), Biała Podl. św. Anny (1972-1973). Na samodzielnych placówkach duszpasterskich w diecezji pracował w następujących parafiach: Horbów (1973-1982), Opole Podedwórze (1982-1983), Wyszków (1983-1987), Łukowce (1987-2003). W 2003 r. ks. Z. Zielonka zwolniony został z duszpasterstwa parafialnego i podjął posługę kapelana szpitala w Parczewie. 23 stycznia 2004 r. bp Zbigniew Kiernikowski mianował go kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Łukowskiej.

Przeszedł na emeryturę 1 lutego 2012 r. Mieszkał w budynkach parafii św. Jana Chrzciciela w Parczewie. Czynnie uczestniczył w życiu parafialnym, pomagając w duszpasterstwie w miarę swoich sił. Był cichym i życzliwym kapłanem, chętnie posługiwał w konfesjonale i wspierał konfratrów w duszpasterstwie przy sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Parczewie. 19 listopada, po południu, udał się do kościoła i usiadł do konfesjonału z posługą kapłańską i tam zmarł. Przeżył 85 lat i 51 lat w kapłaństwie.

Źródło; Echo Katolickie - oprac. ks. B. Błoński

Ksiądz Zdzisław Zielonka w Parafii Horbów– proboszcz od 1973 r. do 1982 r. Zorganizował ogrzewanie kościoła, zakupił: posadzkę z terakoty, dwa dywany, elektryczne organy; odnowił 15 starych krzyży na terenie parafii i postawił 19 nowych, zakupił nowy Grób Boży, zakupił 3 komplety dębowych drzwi, wybudował dzwonnicę i zakupił dzwony, wyposażył kościół w nowe dębowe ławki, doprowadził do plebanii wodę, założył centralne ogrzewanie, wyremontował i odmalował plebanię. 

"Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie..."