"500 lat Ciebie Boga z Maryją wysławiamy!"-Jubileusz 500 - lecia Parafii w Horbowie i Czcigodnego Obrazu Matki Bożej Łaskawej, Pani Horbowskiej

8 maja 2016 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Horbowie uroczyście obchodziła  Jubileusz 500-­lecie istnienia oraz obecności Czcigodnego Obrazu Matki Bożej Łaskawej, Pani Horbowskiej.

Uroczysta, dziękczynna Msza Św., której przewodniczył bp Kazimierz Wielikosielec z Pińska na Białorusi, rozpoczęła się o godz. 12.00. Wraz z biskupem koncelebrowali ją: ks. dziekan Marian Daniluk, ks. Roman Sawczuk proboszcz parafii w Piszczacu, ks. Andrzej Danieluk dyrektor Katolickiego Gimnazjum i Liceum w Białej Podlaskiej, ks. kan. Janusz Onufryjuk proboszcz parafii bł. Honorata w Białej Podlaskiej, ks. Jerzy Duda dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Siedleckiej Kurii Biskupiej, ks. Ireneusz Łukanowski, ks. Zbigniew Nikoniuk proboszcz parafii w Kostomłotach, ks. Józef Nikoniuk proboszcz parafii w Horbowie.  Homilię wygłosił ks. dziekan Marian Daniluk, proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białej Podlaskiej. Msza Św. Jubileuszowa zgromadziła wielu wiernych, przybyły całe rodziny, dzieci i młodzież. Obecni byli mieszkańcy naszej parafii oraz nasi sąsiedzi z innych parafii. 

W uroczystościach wzięli udział kapłani pochodzący z parafii Horbów, ci, którzy w niej posługiwali oraz księża  z zaprzyjaźnionych parafii. Obecni byli także wierni pochodzący z parafii Horbów oraz specjalni goście. Wśród nich znaleźli się m.in. admirał Ryszard Demczuk (z okazji jubileuszu ofiarował Matce Najświętszej szablę, którą otrzymał od prezydenta Lecha Kaczyńskiego), Andrzej Konieczny, podsekretarz stanu z Ministerstwa Środowiska (pochodzi z Horbowa) i Kazimierz Górski, inżynier architekt, autor  ponad 40 projektów kościołów. Nie zabrakło także państwa Sobolewskich, potomków dawnych właścicieli majątku Zalesie oraz rodziny Kazimierza Gruzy cudownie uzdrowionego w 1935 r. przez Matkę Bożą Łaskawą Panią Horbowską. 

Po Mszy Św. ks. biskup Kazimierz uroczyście poświęcił kaplicę ku czci Unitów Podlaskich, w której znajdują się relikwie Błogosławionych Męczenników z Pratulina. Poświęcone zostały też cztery płaskorzeźby umieszczone na zewnętrznych ścianach świątyni: wizerunek św, Agaty, Matki Bożej Kodeńskiej, św. Józefa, bł. Męczenników Podlaskich.

Na zakończenie uroczystej mszy św. wokół kościoła przeszła niecodzienna procesja z oryginalnym, cudownym obrazem Matki Bożej Horbowskiej, który ze względu na tę historyczną chwilę zdjęto z ołtarza. Procesja okrążyła kościół trzy razy. Łaskami słynący obraz nieśli najpierw księża, potem małżeństwa, a następnie młodzież. Po procesji ks. bp Wielikosielec pobłogosławił wiernych wizerunkiem Matki Bożej. Przed ponownym umieszczeniem w ołtarzu, obraz ucałowały dzieci obecne w świątyni.

Na koniec odbyła się radosna agapa całej parafii połączona z festynem parafialnym. Z okazji Jubileuszu zostały wydane 2 książki o historii parafii, okolicznościowe pamiątki oraz płyta z pieśniami Maryjnymi, w tym z pieśniami ku czci Matki Bożej Horbowskiej, nagrana przez parafialny chór.

Z serca dziękujemy wszystkim darczyńcom – firmom, instytucjom, osobom prywatnym, szczególnie mieszkańcom naszej parafii, których ofiarność umożliwiła zorganizowanie Jubileuszu.

Mamy tu w naszym Horbowie wielki skarb, łaskami słynący Obraz Matki Bożej Łaskawej, Pani Horbowskiej, która już 500 lat opiekuje się tymi, którzy się do niej uciekają. Cóż potrzeba więcej? Potrzeba nam na nowo odkryć tę wielką tajemnicę miłości Boga do każdego człowieka, który daje nam swoją Matkę, jako Opiekunkę, Niebieską Lekarkę i Pocieszycielkę Strapionych. Jubileusz to święto dziękczynienia Panu Bogu i Matce Najświętszej za 500 lat Jej obecność w Horbowie. Z głębi naszych serc dziękowaliśmy za wszelkie łaski, jakie przez Jej orędownictwo otrzymywali klęczący przed Jej obrazem wierni. Pełni ufności oddaliśmy w opiekę Matce Bożej Łaskawej nasze rodziny i całą wspólnotę. Zawierzając naszą parafię Matce Bożej, wierzymy, że ten święty czas wyda błogosławione owoce.

podlasie24 o Jubileuszu

opinie.news o Jubileuszu