"Okaż się Matką!"- czwarty dzień nowenny

Czwarty dzień nowenny przypadł na 3 maja, czyli Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W tym dniu przypomnieliśmy sobie jakie dary otrzymaliśmy od Chrystusa.

Ks. Wojciech omówił kilka z nich, przybliżając ich wartość i znaczenie: dar życia wiecznego, rozumu, wolności, godności, kreacji- tworzenia, zdolność patrzenia w przyszłość, dar relacji międzyludzkich. Jak hojnie zostaliśmy obdarowani... Korzystajmy z tych darów i dzielmy się nimi z innymi ludźmi. Pod koniec Mszy Św. grupa parafian oddała się w opiekę Matce Bożej i została przyjęta do Świętego Szkaplerza. Wieczorem odbyła się procesja na cmentarz i modlitwa za zmarłych.