"Odnów w nas moc Chrztu!"- trzeci dzień nowenny

W dniu 2 maja 2016r. uczestniczyliśmy w trzecim dniu Nowenny pod hasłem "Odnów w nas moc Chrztu!" Wspólnie zastanawialiśmy się jak wielkim darem jest Sakrament Chrztu Świętego, który otwiera nam drogę do życia wiecznego. 

Dziękując za dar Chrztu Św., wspominaliśmy naszych rodziców, rodziców chrzestnych, odnowiliśmy przymierze chrzcielne. Myśląc o tajemnicy Chrztu Św., odkrywamy, że jesteśmy dziećmi Bożymi, odkrywamy nasze korzenie i naszą godność. Bóg dokonał wyboru - obdarzył nas miłością - powołał do istnienia - ku nieśmiertelności.
Jakże pięknym i wymownym znakiem wdzięczności za dar Chrztu Św., był obrzęd ucałowania chrzcielnicy, w którym uczestniczyli wszyscy obecni w kościele. Trzeci dzień Nowenny zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim, Maryjo Królowo Polski jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam...