Niedziela Palmowa w naszej parafii

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Została ona ustanowiona na pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Rozpoczyna okres przygotowania duchowego do świąt, będącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa. Tego dnia wierni przynoszą do kościoła palmy, symbol odradzającego się życia.

W naszej parafii w Niedzielę Palmową 20.03.2016 r. odbyło się poświęcenie palm i konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Konkurs odbył się w 3 kategoriach: dzieci najmłodsze, dzieci z klas I-III, dzieci z klas IV-VI. Komisja konkursowa miała nie lada problem  z wyłonieniem zwycięzców. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały upominki w postaci książek o tematyce wielkanocnej. Nagrodzeni otrzymali Biblie ufundowane przez organizatorów tj. ks. proboszcza i Gminny Ośrodek Kultury w Zalesiu. Dziękujemy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, za włączenie się we wspólną zabawę oraz trud włożony w własnoręcznie wykonane palmy. Każda z palemek była oryginalna i bardzo piękna. Wszystkim, a zwłaszcza zwycięzcom, serdecznie gratulujemy. Zapraszamy za rok.