Życzenia na Boże Narodzenie 2020

Łącząc się duchowo w dzień Bożego Narodzenia,
niesiemy  WSZYSTKIM PARAFIANOM i GOŚCIOM najlepsze życzenia:

Niech JEZUS, którego ofiarowuje nam Maryja
w te święte dni Bożego Narodzenia,
będzie najpiękniejszym Darem otrzymanym od Boga.
On jest Siłą w słabości, Nadzieją w trudnościach
i Miłością, która wszystko zwycięża.

Niech Dzieciątko Jezus wleje w nasze serca ogrom Nadziei
i udzieli potrzebnych łask na cały nadchodzący 2021 Rok.

Z darem modlitwy
Ks. Józef Nikoniuk- proboszcz Parafii
Przemienienia Pańskiego w Horbowie