Totus Tuus! Dzień papieski 2020 w naszej parafii

W niedzielę 11 października 2020 przeżywaliśmy w naszej Parafii w Horbowie dwudziesty Dzień Papieski pod hasłem „TOTUS TUUS”.

Przypadał on w tym roku w jubileusz stulecia urodzin oraz w piętnastą rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. Chcieliśmy oto na nowo rozważyć sens dwóch ważnych słów, owych „TUTUS TUUS” – „Cały Twój”, które ukształtowały duchowe oblicze Ojca Świętego. Słowa te przypominają  przypominają nam, że Maryja nieustannie otacza nas macierzyńską miłością i pragnie, abyśmy zawierzyli Jej życie. Chcieliśmy przybliżyć najmłodszym i tym nieco starszym tę piękną postawę Św. Jana Pawła II, która wyraża się w bezgranicznym zaufaniu i powierzeniu się Maryi, jak też w tym, by mieć miłosierne serca i dzielić się z innymi tym, co mamy.

Dzieci ze Scholi Parafialnej przygotowały pod kierunkiem Pani Małgorzaty Baczkury i Pani Renaty Łukanowskiej, oprawę Mszy Św. sprawowanej o godz. 10.00, po której dzieci zaśpiewały "Barkę" i przypomniały bliską naszym sercom postać Św. Jana Pawła II. Następnie odbyła się zbiórka do puszek funduszy przeznaczonych dla zdolnych uczniów i studentów z niezamożnych rodzin, z wiosek i małych miejscowości całej Polski. Akcja ta, to „żywy pomnik” wdzięczności dla św. Jana Pawła II, którą od 20 lat prowadzi Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Naszej parafialnej akcji towarzyszyła też "Cukiernia z sercem na dłoni", która proponowała pyszne słodkości. Mottem akcji były słowa Św. Jana Pawła II " Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".

Pomysłodawcom akcji i wszystkim ludziom dobrej woli i otwartego serca, dzięki którym najbardziej potrzebujący otrzymają realną pomoc, z serca dziękujemy. Cieszymy się, że nasza parafia jest wierna duchowemu dziedzictwu Św. Jana Pawła II: “Jesteśmy wezwani do budowania przyszłości opartej na miłości Boga i bliźniego. Do budowania cywilizacji miłości. Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą i błogosławieństwem ziemię zdobywają. Przyszłości nie da się zbudować bez odniesienia do źródła wszelkiej miłości, jakim jest Bóg.”

Zanim stąd odejdę - o co prosi nas nasz papież św. Jan Paweł II 

foto01.JPGfoto02.JPGfoto03.JPGfoto04.JPGfoto05.JPGfoto06.JPGfoto07.JPGfoto08.JPGfoto09.JPGfoto10.JPGfoto11.JPGfoto12.JPGfoto13.JPG