Życzenia Wielkanocne 2020

"Ja jestem Zmartwychwstaniem i życiem.

 Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie" ( J 11,25)

 

Drodzy parafianie i goście 

Niech ta radosna Nowina, że Jezus zmartwychwstał niesie odrodzenie duchowe w każdym z nas i w całej Parafii, 
niech napełni serca miłością, wiarą i pokojem. 
Niech nadzieja i miłość okryją światłem prawdy 
nasze myśli i serca. 
Niech łaska i błogosławieństwo Zmartwychwstałego Pana doprowadzą nas wszystkich 
do nowego życia w Chrystusie. 
Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

 z modlitwą i błogosławieństwem
ks. Józef Nikoniuk proboszcz Parafii
Przemienienia Pańskiego w Horbowie