Niedziela Palmowa w naszej Parafii - transmisja Mszy Św. na żywo

Niedzielą Męki Pańskiej, czyli Niedzielą Palmową, Kościół Święty wprowadza nas, wszystkie swoje dzieci w Tajemnicę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa. Wierzymy, ze Bóg wyprowadza dobro ze zła.

Dzisiaj patrzymy na Jezusa pełnego chwały. W tym tygodniu zobaczymy Go w pełnym Jego człowieczeństwie. Wyrazem tej pełni jest Jego wielka miłość, obdarowanie każdego Swoją obecnością, przyjecie woli Ojca i oddanie się Jezusa ludziom. 

Zdaje się przegrany Jezus, odnosi zwycięstwo w Dniu Zmartwychwstania. Jako wspólnota parafialna zechciejmy w wierze i miłości uczestniczyć w Jezusowym dziele.
W obecnej trudnej sytuacji epidemii, pamiętajmy i żyjmy Chrystusową prawdą. Niech z tego trudnego czasu, jaki przeżywamy wyrośnie dobro, tak jak z Krzyża Zmartwychwstanie.

Prowadzimy zbiórkę darów żywnościowych dla potrzebujących.  Prosimy o składanie przekazanych darów w salce katechetycznej.

Zapraszamy na transmisję Msza św. Niedzieli Palmowej o godz. 10.00 z naszego kościoła w Horbowie.