Odpust ku czci św. Józefa

W dniu 19 marca 2020 r. odbyła się uroczystość odpustowa ku czci św. Józefa.

Msza Św. została odprawiona o godz. 17.00 w kaplicy w Zalesiu.
Święty Józef był blisko największych spraw, chociaż żył w ich cieniu. Potrafił słuchać Ojca niebieskiego, by w wychowaniu Syna Bożego i towarzyszeniu Maryi postępować tak, jak Bóg tego od niego oczekuje.

Uroczystość św. Józefa to także dzień imienin ks. proboszcza Józefa Nikoniuka. Z tej okazji składamy ks. Józefowi serdeczne życzenia wraz z zapewnieniem o wdzięczności i modlitwie.

Czcigodny Księże Proboszczu.

Dzień Imienin, to jedna z niewielu okazji, by wyrazić Ci wdzięczność za trud posługi kapłańskiej w naszej wspólnocie. Zapewniając Cię o tej wdzięczności, pragniemy w imieniu Chóru Parafii Przemienienia Pańskiego w Horbowie, scholi parafialnej oraz wspólnoty Domowego Kościoła złożyć Ci życzenia prawdziwej, apostolskiej odwagi i pokornej zgody na Boże plany. Niech Pan serc ludzkich, Jezus Chrystus - będzie źródłem siły i radości z wykonywanej przez Księdza służbie w Winnicy Pańskiej.

Życzymy Ci, drogi Księże Proboszczu, aby dobry Bóg obdarzył Cię obfitością swoich łask, dobrym zdrowiem, radością i umiejętnością przezwyciężania kłopotów dnia codziennego.

Niech wraz z mocą przemiany chleba i wina, daje Ci moc przemiany ludzkich serc, naszych serc. Życzymy Ci wszelkiej pomyślności w realizacji planów i zamierzeń oraz tego, by Twoje szlachetne powołanie, przyniosło Ci zadowolenie i satysfakcję z wyboru tak trudnej i odpowiedzialnej drogi.

Patronie naszego Kapłana św. Józefie– Twojej szczególnej opiece polecamy ks. Proboszcza i prosimy, abyś wstawiał się za Nim u tronu Bożego. 

Dziękując za to, że prowadzisz nas do Jezusa i wzbudzasz w nas nadzieję swoim duchowym wsparciem, życzymy Ci abyś szedł przez życie, jak dotąd z dobrocią i radością w sercu, otoczony ludzką życzliwością. Niech Jezus Chrystus obdarza Cię wszelkimi łaskami, niech daje Ci siły w prowadzeniu parafii i głoszeniu Słowa Bożego, a Matka Najświętsza, Pani Horbowska, nasza Niebieska Lekarka i Pocieszycielka strapionych niech ma Cię zawsze w swojej opiece.

Szczęść Boże.Smile