Adwent 2019 w naszej Parafii

W niedzielę 1 grudnia 2019 r. rozpoczynamy Adwent.

Msze "Roratnie" o Najświętszej Maryji Pannie:

w kościele w Horbowie - środa i sobota godz. 6.00

w kaplicy w Zalesiu - czwartek godz. 6.00
 
Zachęcamy do licznego udziału dzieci, młodzież i dorosłych.
 
Niech tegoroczny Adwent będzie czasem owocnego poszukiwania Chrystusa w liturgii, w modlitwie, w słowie Bożym, w sakramentach, w życiu codziennym i w drugim człowieku.
 

Adwent to świt… Adwent to mała izba w domu cieśli, gdzie zjawił się…archanioł, którego imię Gabriel – znaczy: Zwiastujący człowieka. 
Adwent to nasze życie… Adwent to nasza śmierć. Adwent to nasze zmartwychwstanie. Adwent to ostateczne przyjście
 Chrystusa. Adwent to czas.
Czas dopełniania się i zbliżania, czas wzrostu i rozwoju, czas oczekiwania i tęsknoty, czas przychodzenia Tego, który jest zawsze… czas ufności i radości.

Ks.Janusz St. Pasierbacie