100- lecie wskrzeszenia Parafii Opole- Podedwórze

W dniu 23.06.2019 r. na zaproszenie ks. Wiesława Sitarskiego, proboszcza parafii Opole- Podedwórze i Wójta Gminy Podedwórze nasz chór parafialny uczestniczył w uroczystości 100- lecia wskrzeszenia Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu- Podedwórzu.

Chór Parafii Przemienienia Pańskiego w Horbowie pod kierunkiem Pana Krzysztofa Olesiejuka, dał półgodzinny koncert pieśni kościelnych. Następnie służąc naszym śpiewem i modlitwą,  uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej, którą koncelebrowali kapłani pracujący w parafii. 

Z okazji tak pięknej uroczystości, w imieniu naszego ks. proboszcza Józefa Nikoniuka oraz w imieniu Chóru Parafii Przemienienia Pańskiego w Horbowie złożyliśmy na ręce proboszcza, ks.Wiesława Sitarskiego serdeczne życzenia wielu łask Bożych dla całej Wspólnoty Parafialnej.

Chcieliśmy, aby nasz koncert i Msza Święta były uwielbieniem i dziękczynieniem, które składamy Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i naszej Orędowniczce i najukochańszej Matce, Najświętszej Maryji Pannie za wszelkie dobro i łaski, którymi nieustannie darzy nas wszystkich.

Dziękujemy za zaproszenie. Było nam niezmiernie miło gościć u Was.

Naszemu proboszczowi ks. Józefowi Nikoniukowi wielkie Bóg zapłać, za pomoc w organizacji wyjazdu.