Boże Ciało 2019 w obiektywie

Boże Ciało jest świętem tajemniczej obecności Chrystusa w Eucharystii. Pan ukryty pod postaciami chleba i wina wychodzi nam na spotkanie. Przemiana na ołtarzu jest po to, by Jezus mógł przemienić nas. Przemienić w siebie.

W czwartek 20.06.2019 r. w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa uczestniczyliśmy  w procesji eucharystycznej w naszej Parafii. 

Uroczystość Bożego Ciała, to dzień dziękczynienia. Dziękujmy więc dziś Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, jak tylko potrafimy najlepiej za ten bezcenny dar Ciała i Krwi Chrystusa Pana. Wyrażamy nasze dziękczynienie nie tylko modlitwą, śpiewem pieśni, uczestnictwem w procesji, ale przede wszystkim umiłowaniem Chrystusa w Eucharystii i jak najczęstszym przyjmowaniem Go do naszych serc. 

Dziękujemy wszystkim za przygotowanie ołtarzy, za modlitwę i wspólne uczestnictwo w procesji, podczas której daliśmy wyraz naszej wierze w prawdziwą obecność między nami naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, bo taka jest obecnie nazwa Bożego Ciała, została wprowadzona przez biskupa Roberta w 1246 roku w diecezji Liége w dzisiejszej Belgii.  W Polsce wprowadził tę uroczystość w 1320 r. w diecezji krakowskiej biskup Nanker. Szybko jednak zwyczaj ten rozszerzył się na całą Rzeczypospolitą. Organizowana w tym dniu uroczysta procesja stała się publicznym wyznaniem wiary w realną obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii, uwielbieniem Go, podziękowaniem Mu za otrzymane łaski.