Wieczyste śluby zakonne naszego parafianina Michała Baczkury

W niedzielę Chrztu Pańskiego, 13 stycznia 2019 r. trzech braci kapucynów, a wśród nich Michał Baczkura, złożyło na ręce przełożonego warszawskiej prowincji zakonu wieczyste śluby zakonne.

Uroczysta Msza Św., której przewodniczył prowincjał br. Łukasz Woźniak odbyła się w kościele pw. Niepokalanego serca NMP i św. Franciszka z Asyżu na lubelskiej Poczekajce. Na uroczystości byli obecni rodzice, rodzeństwo i bliscy brata Michała oraz ks. proboszcz Józef Nikoniuk. 
Minister prowincjalny br. Łukasz Woźniak, w homilii, mówiąc o powołaniu, nawiązał do obrazu pustyni: “Na pustyni w dzień jest gorąco, a nocą bardzo zimno – to wymaga wytrwałości i radykalizmu. Jest ona również przestrzenią głodu – pragnienia Boga, na które trzeba sobie pozwolić, bo tylko Bóg może wypełnić serce człowieka. Bądźcie dla świata znakiem, jak można być głodnym Boga."

Po homilii nastąpił obrzęd konsekracji zakonnej trzech braci, którzy studiują teologię w kapucyńskim seminarium duchownym w Lublinie oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Bracia ślubowali życie w posłuszeństwie, bez własności i czystości. Po złożeniu profesji na ręce ministra prowincjalnego bracia złożyli podpis w księdze na ołtarzu, a sam obrzęd ślubów zakończył się gestem jedności, gdy wszyscy obecni zakonnicy po ślubach wieczystych przekazywali znak pokoju i braterstwa.
Bracia składający śluby wieczyste przygotowywali się do tej decyzji przez kilka lat, podejmując formację na początku w postulacie, następnie nowicjacie, ponowicjacie i seminarium, gdzie podejmują również formację do przyjęcia świeceń kapłańskich. 
Konsekracja zakonna jest znakiem całkowitego oddania się na wyłączną służbę Bogu, a poprzez to Kościołowi i ludziom. Poprzez profesję rad ewangelicznych – czystości, ubóstwa i posłuszeństwa – neoprofesi zobowiązali się żyć na zawsze na wzór Jezusa Chrystusa, idąc śladami św. ojca Franciszka. 
Kolejnym etapem formacji braci Michała, Aleksandra i Krzysztofa jest przygotowanie do przyjęcia święceń diakonatu.

Zakon Braci Mniejszych Kapucynów sięga swymi korzeniami św. Franciszka, jest najmłodszą gałęzią zakonu franciszkańskiego, która wyłoniła się w XVI wieku, a zatwierdzona została przez papieża Klemensa VII bullą Religionis Zelus w 1529 roku. Dziś zakon liczy ponad 10 tys. braci, obecnych na wszystkich kontynentach.

Bogu niech będą dzięki za dar powołania naszego parafianina, brata Michała.

Pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach.

Źródło tekstu: www.kapucyni.pl, www.ekai.pl

Galeria Parafii Niepokalanego Serca NMP i św. Franciszka w Lublinie

foto01.jpgfoto02.jpgfoto03.jpgfoto04.jpgfoto05.jpgfoto06.jpgfoto07.jpgfoto08.jpgfoto09.jpgfoto10.jpgfoto11.jpgfoto12.jpgfoto13.jpgfoto14.jpgfoto15.jpg