Przeżyliśmy Jubileuszowe Misje Ewangelizacyjne w Parafii w Horbowie

Jubileuszowe Misje Ewangelizacyjne związane z 200- leciem istnienia diecezji siedleckiej odbyły się w naszej parafii w dniach 21-28 października 2018 r. i były odnowieniem Misji Jubileuszowych 500- lecia Parafii i łaskami słynącego wizerunku Matki Bożej Łaskawej, Pani Horbowskiej, który świętowaliśmy w 2016 r.

Misjom przewodniczyli: ks. Wojciech Hackiewicz, Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży i ks. Zbigniew Nikoniuk, proboszcz Parafii Katolickiej Obrządku Bizantyjsko-słowiańskiego pw. świętego Nikity Męczennika w Kostomłotach.

Dzień pierwszy:  niedziela 21.10.2018 r.  - "W Jezusie Chrystusie Bóg szuka człowieka", tym zawołaniem ks. Zbigniew Nikoniuk rozpoczął Misji Ewangelizacyjne w naszej parafii, przedstawiając nam program ośmiu dni wspólnych spotkań i modlitwy.

Dzień drugi: poniedziałek 22.10.2018 r. - "Bóg jest Jeden i jest Miłością". W tym dniu ks. Wojciech Hackiewicz mówił o początkach chrześcijaństwa, o jego istocie: "Bóg Cię kocha", "Jesteś ważny w oczach Boga", "Bóg jest wierny, jest zawsze z Tobą i zawsze z Tobą będzie choćby wszyscy Cię opuścili". Po Mszy Św. odmówiliśmy różaniec rozważając poszczególne tajemnice idąc wokół naszej świątyni. Po modlitwie różańcowej każdy z obecnych ucałował krzyż misyjny, który jest pamiątką Jubileuszu 500- lecia Parafii w 2016 r. Apelem Jasnogórskim i pieśnią "Barka"zakończyliśmy wspólną modlitwę.

Dzień trzeci: wtorek 23.10.2018 r. - "Grzech człowieka i zbawienie w Jezusie Chrystusie". Był to dzień , w którym wyrzekaliśmy się wszelkiego zła i grzechu. Mogliśmy to uczynić poprzez wrzucenie do kosza: amuletów, talizmanów, bezbożnych symboli, naszych zniewoleń ciała i duszy, uzależnień. Następnie wszyscy razem, stojąc odwróceni w kierunku zachodu wyrzekliśmy się grzechu i wszelkiego zła. Stojąc zwróceni twarzą w kierunku świątyni wyznaliśmy, że Pan Bóg jest naszym Jedynym Bogiem i wyznaliśmy Credo. Po wyznaniu wiary weszliśmy uroczyście do świątyni i uczestniczyliśmy we Mszy Św. Podobnie jak poprzedniego dnia Apelem Jasnogórskim zakończyliśmy naszą modlitwę.

Dzień czwarty: środa 24.10.2018 r. -  "Jezus jest moim Panem i Zbawicielem". W tym dniu ks. Wojciech tłumaczył nam jak mamy się modlić: "kiedy klękasz do modlitwy najpierw uwielbij Pana Boga, wyznaj Mu swoją miłość, powiedz jak bardzo Go kochasz, podziękuj za dary, łaski, trudne chwile, przeproś za to co złe i dopiero przedstaw Mu to, o co prosisz. Na modlitwie naucz się słuchać Boga, co Pan Bóg chce Ci powiedzieć". Po Mszy Św. ks. Mariusz Baran z Parafii Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej poprowadził Adorację Najświętszego Sakramentu z modlitwą uwielbienia i uzdrowienia. Na koniec ks. Wojciech błogosławił każdego Najświętszym Sakramentem. Tego wieczoru można było wpisać się na pamiątkowym liście, który ma być umieszczony w kapsule czasu przy nowo wybudowanej bramie wiodącej na cmentarz parafialny.

Dzień piąty: czwartek 25.10.2018 r. - "Duch Święty obietnicą Ojca". Kolejny dzień naszych Misji, to dzień pokuty i pojednania. Niektórzy z nas zgodnie z prośbą ks. Wojciecha podjęli się całodniowego postu o chlebie i wodzie wzbudzając przy tym określoną intencję. Spotkaliśmy się w kościele na wspólnej modlitwie, poprzedzonej Sakramentem Pokuty, następnie odbyła się adoracja Krzyża Świętego. W tym dniu nie było Mszy Świętej. Następnie wyruszyliśmy w modlitwie różańcowej na cmentarz, gdzie odbyło się uroczyste poświęcenie nowej bramy wraz z tablicą upamiętniającą parafian, którzy oddali swoje życie walcząc o niepodległość naszej Ojczyzny. Piękna brama wraz z tablicą pamiątkową zostały wybudowane przez Parafię w Horbowie z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Przy bramie została zamieszczona kapsuła czasu zawierająca pamiątkowy list wraz z naszymi podpisami.

Dzień szósty: piątek 26.10.2018 r.  - "Kościół wspólnotą wierzących". Nasze piątkowe spotkanie to piękna Msza Święta z odnowieniem I Komunii Świętej. Przynieśliśmy ze sobą świece, medaliki z łańcuszkami, które ksiądz poświęcił a następnie przyjęliśmy je z rąk naszych najbliższych jako znak łączności z Jezusem Chrystusem. 

Dzień siódmy: sobota 27.10.2018 r. - "Bądźcie moimi świadkami". Ten sobotni dzień, to szczególny dzień w ciągu całych Misji. O godz. 17.00 powitaliśmy Cudowny Obraz Matki Bożej Kodeńskiej, Królowej Podlasia oraz  relikwie Błogosławionych Męczenników z Pratulina. Po uroczystym powitaniu odbyła się Msza Święta, której przewodniczył ks. biskup Piotr Sawczuk. Podczas homilii ks. biskup nawiązał do wierności Matce Najświętszej i Jubileuszu 500- lecia naszej parafii i obrazu Matki bożej Łaskawej. Po Mszy Świętej, której oprawę muzyczną zapewnił chór parafialny, ojciec Marcin z Kodnia przedstawił nam krótką historię Obrazu Matki Bożej Kodeńskiej. Zaraz potem mieliśmy czas na indywidualną modlitwę przed Cudownym Obrazem, każdy mógł pobyć przez chwilę z Matką Najświętszą i przedstawić Jej to, co kryje się w jego sercu. O godz. 20.00 ojciec Marcin poprowadził modlitwę różańcową, a następnie wysłuchaliśmy Ewangelii i krótkiego rozważania. Ks. proboszcz Józef Nikoniuk zawierzył całą naszą parafię Matce Bożej Kodeńskiej odczytując Akt zawierzenia. Na koniec dnia niektórzy z nas, zostali włączeni do Bractwa Szkaplerznego Serca Jezusowego i Matki Bożej Kodeńskiej.

Dzień ósmy: niedziela 28.10.2018 r., to ostatni dzień naszych Misji. O godz. 10.00 odprawiona została Msza Święta, w czasie której śpiewały dzieci ze scholi parafialnej. W czasie homilii ks. Wojciech Hackiewicz przypomniał niektóre objawienia Maryjne, które miały miejsce w Diecezji Siedleckiej i które świadczą o umiłowaniu przez Maryję naszej ziemi. Określił nasz region, jako Polskę M, Polskę, która umiłowała Maryję jako swoją Matkę. Prosił, byśmy jako rodzice przekazywali wiarę naszym dzieciom, byśmy zachęcali młodych do zawierzenia życia Matce Najświętszej, do zaufania i wierności Chrystusowi. Po Mszy Świętej wszyscy otrzymaliśmy błogosławieństwo misyjne, zaś dzieci i przyszłe mamy otrzymały specjalne błogosławieństwo.
Następnie pożegnaliśmy Cudowny Obraz Matki Bożej Kodeńskiej i relikwie Błogosławionych Męczenników z Pratulina. W naszym imieniu słowa pożegnania wyraziła Rada Parafialna oraz przedstawiciele rodzin naszej wspólnoty parafialnej.

Dziękujemy ks. biskupowi Piotrowi Sawczukowi, ks. Wojciechowi Hackiewiczowi, ks. Zbigniewowi Nikoniukowi i ks. proboszczowi Józefowi Nikoniukowi, ojcu Marcinowi wszystkim księżom posługującym w Sakramencie Pokuty za ten święty czas, który stał się naszym udziałem.

Wierzymy, że ten szczególny czas łaski i cudów był  czasem na pogłębienie naszej wiary, na podjęcie konkretnych postanowień i wyrzeczeń, na znalezienie sensu i celu życia w Jezusie Chrystusie, na prawdziwe nawrócenie, przemianę  i zawierzenie swojego życia, życia naszych rodzin i całej wspólnoty parafialnej Panu Bogu przez ręce Najświętszej Maryi Panny.